Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160 TH

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt kế tự ghi với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Thiết kế nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng.
  • Có thể sơn lắp nhiệt kế để che giấu khi cần tính thẩm mỹ.
  • Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm gửi dữ liệu ghi qua Wifi tới Testo Cloud.
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.