Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-306U

1.557.000

Nhà sản xuất:
Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-306U

1.557.000