Thiết bị đo từ trường Hioki FT3470-51

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tuân thủ các hướng dẫn của ICNIRP 2010
  • Đạt các tiêu chuẩn IEC 62110/IEEE 644 và IEC 62233
  • Đi kèm với Cảm biến 100 cm2
  • Đơn vị hiển thị do người dùng lựa chọn (T, A/m và G)
  • Hoạt động đơn giản để đo lường dễ dàng
  • Đi kèm với phần mềm ứng dụng PC

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT