Máy đo cường độ sóng điện trường Tenmars TM-195

2.467.000

Nhà sản xuất:
* Loại hiển thị: Tinh thể lỏng (LCD), đọc tối đa 4-1 / 2 chữ số 19999.
* Phương pháp đo: Số, đo ba trục.
* Đặc tính hướng: Isotropic, triaxial.
* Lựa chọn phạm vi đo: một dải liên tục.
Máy đo điện từ trường Tenmars TM-195
Máy đo cường độ sóng điện trường Tenmars TM-195

2.467.000