Máy đo cường độ từ trường Extech 480836 RF EMF

4.968.500

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi cường độ điện trường: 20 mV / m đến 108 V / m
  • Phạm vi cường độ từ trường: 53 từA / m đến 286 mA / m
  • Phạm vi mật độ năng lượng (cao): 1 GIỜ / m2 đến 30,93 W / m2
  • Phạm vi mật độ năng lượng (thấp): 0 GianW / cm² đến 3.093 W / cm²
Máy đo cường độ từ trường Extech 480836 RF EMF
Máy đo cường độ từ trường Extech 480836 RF EMF

4.968.500

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.