Nhiệt kế đo trán Medica CS-88 – Nga

Nhà sản xuất:
  • Thời gian đo: 1 giây
  • Đo chính xác: 0,2 ° C
  • Bộ nhớ đo: Có bộ nhớ trong
  • Số lượng phép đo trong bộ nhớ: 24
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.