Nhiệt kế điện tử đo trán Elera TH600

2.300.000

Nhà sản xuất:

Trán: 35,0 ° C, 42,2 ° C (95 ° F, 108 ° F)

Tai: 35,0 ° C, 42 ° C (95 ° F, 107,6 ° F)

Đối tượng: 0 ° C, 100 ° C (32 ° FTHER 199 ° F)

Độ chính xác (Phòng thí nghiệm)

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Nhiệt kế điện tử đo trán Elera TH600
Nhiệt kế điện tử đo trán Elera TH600

2.300.000