Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270

2.055.800

Nhà sản xuất:
  • Độ ẩm: 0 đến 100% RH (Chỉ dành cho kiểu 42275)
  • Nhiệt độ: -40 ° đến 185 ° F
  • Tốc độ lấy mẫu từ 1 giây đến 2 giờ
Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270
Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270

2.055.800