Máy đo nhiệt độ độ ẩm Fluke 971

Nhà sản xuất:
  • Dải đo nhiệt độ từ -20 °C đến 60 °C
  • Độ ẩm tương đối từ 5% đến 95%
  • Lưu giữ dữ liệu tối thiểu/tối đa/trung bình
  • Chỉ báo pin yếu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.