Máy phát hiện rò rỉ chất lỏng khí DY26A

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra rò rỉ áp suất, phát hiện hồ quang điện, và tìm các ống dẫn điện, van và vòng bi rơi.
  • Phát hiện bất kỳ khí rò rỉ có áp suất nào, bao gồm chlorofluorocarbon (CFCs), hydrofluorocarbon (HFCs), nitơ (N), khí cacbonic (CO2) và hơi nước.
Danh mục: