Máy đo VOC cố định Senko FALCO

Nhà sản xuất:
  • Cảm biến PID độ chính xác cao
  • Đo nồng độ khí VOC từ 0 tới 3000 ppm
  • Thiết lập hiệu chuẩn đơn giản
  • Sử dụng cố định