Máy đo gió và không khí Kanomax 6750

Nhà sản xuất:
  • Đo áp suất độ phân giải cao
  • Đo lưu lượng gió trung bình
  • Hiển thị đầy đủ màu sắc có thể nhìn thấy
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.