Máy phát hiện rò rỉ gas và khí lạnh KIMO DF110

Nhà sản xuất:
  • Phát hiện sự hiện diện và nồng độ của khí lạnh
  • Ba cấp độ nhạy cảm
  • Đèn LED và đèn báo
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.