Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Đo và mô phỏng 17 loại cặp nhiệt điện khác nhau và millivolts
  • Đo tín hiệu 4 đến 20mA trong khi đồng thời tìm nguồn tín hiệu nhiệt độ
  • Công cụ treo được thiết kế và bao gồm trong mọi thiết bị
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.