Máy đo nhiệt độ Chauvin Arnoux CA 1227

Nhà sản xuất:
  • Ghi tối đa 1 triệu điểm
  • Giao diện USB hoặc Bluetooth
  • Đường kính cánh quạt (Ø8mm)