Máy đo độ bụi HT9600

Nhà sản xuất:
  • Đơn vị đo nồng độ: Piece/L ; ug/m3
  • Dải đo nhiệt độ -40 ~ 1250C
  • Độ chính xác thông thường ± 10C
  • Dải đo độ ẩm 0 ~ 99%RH
  • Độ chính xác thông thường ± 2%RH