Máy đo chất lượng không khí Extech VPC300

Nhà sản xuất:
  • Đo và đồng thời 6 kênh
  • Đo kích thước hạt 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10
  • Nhiệt độ không khí, Độ ẩm, Điểm sương và bầu ướt
  • Màn hình LCD màu 2,8 “