Máy đo 4 khí LEL/ O2/ H2S/ CO/ SO2 Honeywell BW Icon

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • CO – Carbon Monoxide
  • H2S – Hydrogen Sulfide
  • O2 – Oxygen
  • LEL – Combustibles
  • SO2 – Sulfur Dioxide

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Danh mục: