Đầu dò nhiệt độ bức xạ Delta Ohm TP3207TR

Nhà sản xuất:
  • Made in Italy
  • Đầu dò đo nhiệt độ bức xạ
  • Dải đo từ 0 tới 60 độ C
  • Sử dụng cho máy đo vi khí hậu HD32.1
  • Đánh giá sự bất đối xứng bức xạ