Đầu dò Mitcorp PG280

Nhà sản xuất:
  • Khả năng tương thích
  • Kiểm tra rộng hơn và sáng hơi
  • Tính linh hoạt
  • Lý tưởng để kiểm tra nhanh