Đầu dò cho dòng Mitcorp MX 360 khớp

Nhà sản xuất:
  • Đường kính đầu dò: 3,9mm
  • Chiều dài đầu thăm dò: 13mm
  • Chiều dài đầu dò: 1,5m, 3m