Đầu dò cho dòng F Mitcorp

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: -10℃ – 60℃
  • Nhiệt độ bảo quản: -10℃ – 60℃
  • Độ phân giải: 640 x 480