Đầu dò cho dòng F Mitcorp

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: -10℃ – 60℃
  • Nhiệt độ bảo quản: -10℃ – 60℃
  • Độ phân giải: 640 x 480
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.