Đầu dò cho dòng Mitcorp MX 360 bán cứng

Nhà sản xuất:
  • Đường kính đầu dò 3,9mm
  • Chiều dài đầu thăm dò 12mm
  • Chiều dài đầu dò 1m