Đầu dò khớp nối một chiều Mitcorp 6.0mm

Nhà sản xuất:
  • Đường kính đầu dò: 6.0mm
  • Chiều dài đầu thăm dò: 5,0mm
  • Chiều dài đầu dò: 1m