Đầu dò cho dòng F Mitcorp 5.5mm

Nhà sản xuất:
  • Hình ảnh sáng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Hình ảnh chống phản xạ và không có hạt trên bề mặt kim loại hoặc gương
  • Hiệu ứng gương dọc và ngang