Khớp nối hai chiều Mitcorp 6.0mm

Nhà sản xuất:
  • Các hình ảnh sáng hơn trên màn hình (640×480 pixel)
  • Hình ảnh sáng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Hình ảnh chống phản xạ và không có hạt trên bề mặt kim loại hoặc gương
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.