Khớp nối hai chiều Mitcorp 6.0mm

Nhà sản xuất:
  • Các hình ảnh sáng hơn trên màn hình (640×480 pixel)
  • Hình ảnh sáng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Hình ảnh chống phản xạ và không có hạt trên bề mặt kim loại hoặc gương