Đầu dò cảm biến nhiệt độ loại K GEO-FENNEL NR-33

Nhà sản xuất:
  • Chiều dài Đầu đo 34cm
  • Chiều dài dây tín hiệu lúc duỗi thẳng 150cm
  • Tầm nhiệt độ đo: -50oC – +450oC