Đầu dò cảm biến nhiệt độ loại K GEO-FENNEL NR-38

Nhà sản xuất:
  • Chiều dài đầu dò 21cm
  • Chiều dài dây tín hiệu lúc duỗi thẳng 150cm
  • Tầm nhiệt độ đo: -50oC – +800oC