Đầu dò dây nóng

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Trực quan: menu đo lường có cấu trúc rõ ràng cho lưu lượng thể tích và xác định song song vận tốc không khí, lưu lượng thể tích và nhiệt độ không khí
  • Chính xác: bù áp tuyệt đối tự động đảm bảo kết quả đo chính xác
  • Thuận tiện: kính thiên văn tích hợp có thể mở rộng đến 0,85 m, với khả năng chia tỷ lệ, giúp dễ dàng đo ở bất kỳ mặt cắt nào
  • Khái niệm hiệu chuẩn thông minh

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT