Đầu dò phòng thí nghiệm tráng thủy tinh – với cảm biến nhiệt độ Pt100

3.550.000

Nhà sản xuất:
  • Đối với các phép đo trong môi trường ăn mòn
  • Lý tưởng để sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp
  • Cảm biến Pt100 cho kết quả đo chính xác

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Đo nhiệt độ trong phòng thí nghiệm: Đầu dò phòng thí nghiệm Pt100 với các biện pháp phủ thủy tinh Duran 50 có thể thay đổi (với dụng cụ đo phù hợp) trong môi trường ăn mòn như clo, brom, iốt, axit đậm đặc và các chất hữu cơ.
Đầu dò phòng thí nghiệm tráng thủy tinh – với cảm biến nhiệt độ Pt100

3.550.000