Bộ giám sát chất lượng hạt khí Kanomax AES-1000

Nhà sản xuất:
  • Nguồn: DC 12 V +/-10% 500mA 
  • Điều kiện hoạt động: 0ºC~40ºC 30% RH~80% RH 
  • Kích thước: 7.5 x 4.0 x 1.5 inches (192 x 102 x 37 mm)
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.