Bộ ghi dữ liệu áp suất – testo 176 P1

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo liên tục và lập tài liệu về áp suất tuyệt đối
  • Ghi lại đồng thời hai giá trị độ ẩm và nhiệt độ bổ sung bằng các đầu dò có thể kết nối tùy chọn
  • Bộ nhớ dữ liệu đo lớn cho tới 2 triệu giá trị đo, tuổi thọ pin lên đến 8 năm
  • Để đánh giá dữ liệu trên PC, có sẵn lựa chọn ba phiên bản phần mềm, phần mềm cơ bản có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí

 

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT