Nhiệt kế tự ghi NFC Elitech TI-2S cho vắc xin

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: -30 ℃ ~ 60 ℃
  • Độ chính xác: ± 0.5 ℃
  • Khoảng thời gian ghi nhật ký mặc định: 1 giờ
  • Cảm biến NTC tích hợp độ trễ: 1 phút ~ 24h