Ampe Kìm SEW 2660 CL

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Màn hình LCD 4000 số đếm và có cả chỉ báo biểu đồ vạch
● Chức năng thay đổi phạm vi
● Tính năng giữ dữ liệu, giữ đỉnh, REL, giữ giá trị Min/Max
● Tự động tắt nguồn (APO)
● Đầy đủ các chức năng đo của một DMM

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT