Ampe Kìm SEW 2660 CL

(đánh giá) 52 đã bán

Nhà sản xuất:

● 4000 lần đếm.
● Đo điện áp, đo dòng, điện trở, đo lường, máy đếm tần số, đo lường tụ điện.
● Chỉ báo vạch.
● Chức năng thay đổi phạm vi.
● Chức năng giữ dữ liệu đóng băng giá trị đọc.
● Chức năng REL.
● Chức năng PEAK.
● Đo đi-ốt.

GỌI NHANH ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT