Ampe kìm SEW ST 3600

(đánh giá) 61 đã bán

Nhà sản xuất:

● Màn hình LCD 3½ chữ số với số đọc tối đa là 1999.
● Thông báo quá phạm vi: “1” được hiển thị ở chữ số cao nhất.
● Thông báo pin yếu: Dấu hiệu “B” xuất hiện trên màn hình.
● Thời gian hoàn thành: xấp xỉ. 1 giây.
● Lưu trữ dữ liệu

GỌI NHANH ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT