Ampe kìm SEW ST 3620

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Màn hình tinh thể lỏng 3½ chữ số với số đọc tối đa là 1999
● Chỉ báo quá phạm vi: “1” được hiển thị ở chữ số cao nhất
● Chỉ báo pin yếu: Dấu hiệu “B” xuất hiện trên màn hình
● Thời gian thực hiện: xấp xỉ 1 giây
● Lưu dữ liệu: tất cả các phạm vi

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT