Ampe kìm SEW ST 3620

(đánh giá) 45 đã bán

Nhà sản xuất:

● Màn hình tinh thể lỏng 3½ chữ số với số đọc tối đa là 1999.
● Chỉ báo quá phạm vi: “1” được hiển thị ở chữ số cao nhất.
● Chỉ báo pin yếu: Dấu hiệu “B” xuất hiện trên màn hình.
● Thời gian thực hiện: xấp xỉ. 1 giây.
● Lưu dữ liệu: tất cả các phạm vi

GỌI NHANH ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT