Máy đo khúc xạ nước tiểu kỹ thuật số Atago UG-a

Nhà sản xuất:
  • Khúc xạ kế lý tưởng dùng cho cho dầu, bơ, phomat và ngành công nghiệp dầu ăn để kiểm tra độ tinh khiết.
  • Có phạm vi đo kép: Butyro và chỉ số khúc xạ (vạch chia 0,0001).
  • Nhiệt độ được tự động bù trừ, nên không cần quan tâm về nhiệt độ của mẫu.
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.