Máy đo độ ngọt ATAGO PR-32α

Nhà sản xuất:
  • Đo độ ngọt dung dịch, nước ép trái cây
  • Chức năng bù nhiệt
  • Chứ năng ELI đo chính xác hơn
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.