Khúc xạ kế đá quý DGR-006

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi kiểm tra: 1.400 ~ 2.000
  • Điện áp vào: 9V Pin
  • Nhiệt độ làm việc: 10 ~ 28
  • Đo chiết xạ của đá quý
Danh mục: