Khúc xạ kế đo độ ngọt EXTECH RF16

Dải đo: 0 đến 10% Brix

Có bù nhiệt ATC 0-30 độ C giúp đo chính xác hơn

Độ phân dải: 0.1

Độ chính xác: ±0.1%

 

Danh mục: