Máy đo độ bóng Huatec BZ75

Nhà sản xuất:

◆ Loại núm điều chỉnh nhẹ và di động.
◆ Có thể sử dụng pin kiềm AA đơn trong một thời gian dài.
◆ Nguồn ánh sáng lâu dài, hiệu suất ổn định.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.