Máy đo độ bóng Elcometer 408

Nhà sản xuất:
  • Đo nhanh và đồng thời độ bóng, lớp phủ mờ, DOI, Rspec và RIQ
  • Mỗi dụng cụ được cung cấp một Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
  • Có kết nối Bluetooth
  • Màn hình hiển thị dạng số và đồ thị
Danh mục: