Thiết bị đo độ đục Yokogawa 8562

Nhà sản xuất:

Hệ thống đo ánh sáng truyền và phân tán từ 0-2000ppm.
Các cửa sổ quang học được tự làm sạch bằng siêu âm cho phép sử dụng ổn định lâu dài với nước thải công nghiệp hoặc nước cấp sinh hoạt và công nghiệp.
Không bị ảnh hưởng bởi màu sắc của các dung dịch đo.

Danh mục: