Máy đo độ đục TES-1386U

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra chất lượng nước
  • Kiểm tra nước máy
  • Thức ăn và nước giải khát
  • Kiểm tra chất lượng nước liên quan khác
  • Tự động điều chỉnh từ 0 đến 1000 NTU (Đơn vị đo độ đục)
Danh mục: