Thiết bị đo bụi PCE-RCM 8

Nhà sản xuất:

– Hoạt động bằng pin
– Màn hình LC
– Đo TVOC
– Đo nhiệt độ
– Chức năng cảnh báo
– Nồng độ khối lượng

Danh mục: