Thiết bị đo bụi PCE-RCM 11

Nhà sản xuất:

– Đo formaldehyde
– Đặc điểm kỹ thuật của nhiệt độ và độ ẩm trong phòng
– Đo bụi mịn (PM2.5 / PM10)
– Thay đổi hiển thị các giá trị đo
– Bộ nhớ cho tới 5000 nhóm đo
– Hiển thị ngày và giờ