Phong tốc kế chong chóng Fluke 925

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

  • Khả năng đo tốc độ gió tính bằng feet mỗi phút hoặc mét mỗi giây
  • Thu thập dữ liệu bằng một nút và khả năng tính trung bình các giá trị đo
  • Cài đặt cảnh báo Tối thiểu và Tối đa để cảnh báo cho người dùng khi đã đạt giới hạn
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.