Máy đo gió áp suất Fluke 922

Nhà sản xuất:

Tính năng, đặc điểm

  • Theo dõi áp suất không khí trên các thành phần chính của HVAC
  • Cung cấp chênh lệch và áp suất tĩnh, tốc độ không khí và lưu lượng
  • Thiết kế chắc chắn
  • Dễ sử dụng
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.