Extech AN 500 – Máy đo gió nhiệt độ Extech AN500

12.520.700

Nhà sản xuất:
  • Đo tốc độ gió
  • Đo nhiệt độ
  • Đo lưu lượng không khí
  • Đầu cảm biến nhỏ, đo linh hoạt.
Máy đo gió nhiệt độ Extech AN500
Extech AN 500 – Máy đo gió nhiệt độ Extech AN500

12.520.700

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.