Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100

3.224.000

Nhà sản xuất:
  • Lưu dữ liệu
  • Giữ dữ liệu min, max, avg
  • Thiết lập 8 vùng kích thước
  • Đo nhiệt độ và tốc độ gió
Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100
Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100

3.224.000