Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100

3.224.000

Nhà sản xuất:
  • Lưu dữ liệu
  • Giữ dữ liệu min, max, avg
  • Thiết lập 8 vùng kích thước
  • Đo nhiệt độ và tốc độ gió
Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100
Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100

3.224.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.